PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

      Velkommen til Laksevåg Frivilligsentral!

  • Vil du bruke tid sammen med andre?
  • Vil du treffe nye mennesker?
  • Vil du være med å sette dine og andre sine idéer ut i livet?

Frivilligsentralen skal skape levende lokalmiljøer og på den måten bedre livskvaliteten til innbyggerne i bydelen. Vi jobber for å styrke deltagelsen og bredden i lokalt frivillig virke og de frivillige sin innsats er bærebjelken i det arbeidet vi gjør.

Vi har frivillige fra 16 til 80 år, menn og kvinner, studenter, pensjonister, yrkesaktive og småbarnsforeldre.

Frivilligsentralen er et møtested som formidler kontakt og samhandling mellom mennesker i lokalmiljøet. Et sted å møtes, å dele med andre og få tilbake. Møteplasser hvor aktivitetene blir styrt av deg, dine behov, ønsker og engasjement. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får

         Velkommen innom for en hyggelig prat!

Sykkel VM, Damsgård.jpg