Koronainfo på ulike språk
Français
Fransk

Last nedUtilisation correcte d’un masque médical
Korrekt bruk av medisinsk munnbind - plakat - Last ned

Utilisation correcte d’un masque en tissu
Korrekt bruk av tøy munnbind - plakat Last ned

Gardez vos distances. Lorsque ce n’est pas possible, utilisez un masque.
Hold avstand. Er det ikke mulig, bruk munnbind - Last ned


Informations générales sur le virus corona (film)
Generell informasjon om korona viruset.


Informations sur la quarantaine domestique et isolation (film)
Informasjonsfilm om hjemmekarantene og isolasjon.


Règlesàrespecter concernant le Coronavirus
Koronavettreglene


Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder. Bla. helsenorge.no, helsedirektoratet.no, fhi.no, imdi.no, udir.no, elevkanalen.no
Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, anita@norgesfrivilligsentraler.no 2020 © Laksevåg frivilligsentral